Høstbrand

Sommertid er høsttid og høsttid betyder risiko for høstbrande.

Høstbrande opstår, når det er tørt, varmt og blæsende og ofte på grund af udstyr, har kørt i lang tid eller ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt.


Inden høstsæsonen starter:

 • Smør maskinen i følge smøreskema - også de svært tilgængelige steder
 • Efterse remme. Slappe eller slidte remme kan glide og brænde
 • Kontroller køler og kølerslanger
 • Efterse det elektriske system
 • Fjern rustskaller fra udstødningsrør, og udskift tærede dele
 • Efterse bremser og lejer for slitage, der kan give varmeløbning
 • Kontroller at slukningsudstyret virker og er i maskinen

Hver dag i høstsæsonen:

 • Rengør motor og motorrum
 • Rens køleren
 • Smør de "daglige" smøresteder i følge smøreskema
 • Rengør omkring udstødningssystemet og efterse for utætheder
 • Fjern ophobning af støv og avner omkring bevægelige dele
 • Kontroller for olie og vand

Under arbejdet:

 • Rengør jævnligt udstødningssystemet for støv og avner 
 • Medbring og sørg for at mobiltelefonen er opladet, så du kan alarmere brandvæsenet i tilfælde af brand
 • Rens køleren jævnligt
 • Undlad tobaksrygning
 • Hold skærebordet fra fra jorden, så slæbeskoene ikke rammer sten, der kan danne gnister (slæbeskoene kan eventuelt monteres med gnistfri "såler" af kunststof, før sæson)
 • Under meget tørre forhold bør du medbringe en tank vand, eksempelvis en marksprøjte med slange og strålerør eller gyllevogn med bladspreder
 • Bevar koncentrationen og undgå overophedning. Giv dig selv og maskinen en pause og drik noget vand
 • Når du forlader mejetærskeren for at holde pause, må den ikke parkeres ved letantændelig materialer
 • Opstår der brand kan du med fordel pløje et brandbælte

Efter høstsæsonen:

 • Rens udstødningssystemet for støv og avne, før du kører maskinen i garage
 • Rengør maskinen grundigt udvendigt og indvendigt
 • Ordentlig rengøring forebygger, at mus og rotter flytter ind i maskinen og gnaver i de elektriske ledninger
 • Afmonter batteriet og opbevar det et tørt og frostfrit sted
 • Traktorer og andre maskiner med forbrændingsmotorer må ikke parkeres i halmlader eller lignende steder med letantændelige oplag.

OBS! Hvis du skal reparere maskinerne: Husk at træffe forholdsregler mod brand, inden du bruger vinkelsliber, skærebrænder eller svejseapparat.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har i samarbejde med Foreningen for Kommunale Beredskabschefer, Landbrugets Rådgivningscenter og Forsikring & Pension samlet en ovenstående gode råd om at undgå høstbrande under mottoet; "Læs dem, før du høster!" Find dem også i folderen i faktaboksen.

Læs flere gode råd:
Høstbrande.pdf