Serviceafdeling

   

Jan Nedza
Beredskabschef
Tlf. 7229 2024
jne@nobr.dk

Indkøb - SKI-aftaler -
tilbud serviceopgaver -
bygninger

   

Morten Poulsen
Teamleder
Tlf. 7229 2127
mopo@nobr.dk

Værksted - madtransport -
rådhusvagt - serviceopgaver
Fredrikshavn Kommune - mentor -
flådestyring - brandhaner Frederikshavn

   

Sanne Pejtersen
Teamleder
Tlf. 23 68 97 89
smbp@nobr.dk

Logistik/Service - uddannelse

   

Poul V. Larsen
Fagkoordinator
Tlf. 7229 2044
pvl@nobr.dk

Koordinationscenter:
Låse, og nøgleservice - brandslukningsudstyr - 
hjertestartere - udlejning -
førstehjælpsmateriel - brandhaner