Pressemeddelelser

Nordjyllands Beredskab står til rådighed for pressen og hjælper gerne med interviews og information om dit lokale beredskab.

Kontakt os på tlf. 7015 1514 eller mail@nobr.dk 

Aktuelle pressemeddelelser

 

Afbrændingsforbud

Der udstedes afbrændingsforbud i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. med ikrafttrædelse den 23. juni 2023 kl.: 00:01 til den 24. juni 2023 kl.: 09:00

Forbuddet gælder enhver brug/afbrænding af:

 • Skt. Hans bål
 • Bål/bålfad/bålplads
 • Brug af kulgrill, herunder engangsgrill
 • På kystnært hav, mindre end 200 meter fra land
 • Halm, halmstakke og lign. Der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • Haveaffald
 • Affald fra skovbrug

Det betyder at enhver form for afbrænding af bål ikke er tilladt.

Ingen dispensationer

Der gives ingen dispensationer fra ovenstående forbud.

 • Vi opfordrer desuden til almindelig forsigtighed
 • Parker aldrig bilen i højt græs (katalysatoren kan antænde brand)
 • Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen
 • Brug ikke ukrudtsbrændere
 • Efterlad aldrig flasker mv. i naturen (Virker som brændglas og kan antænde en brand)
 • Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug)

Forbuddet gør sig gældende i 11 nordjyske kommuner:

 

Mariagerfjord Kommune

Thisted Kommune

Hjørring Kommune

Rebild Kommune

Aalborg Kommune

Brønderslev Kommune

Vesthimmerland Kommune

Jammerbugt Kommune

Frederikshavn Kommune

Morsø Kommune

Læsø Kommune

 

 

Vi følger situationen nøje og der bliver taget en vurdering af forholdene dag for dag, samt time for time.

Vi forsætter vores sommerkampagne og tænk før du tænder kampagne.

Information om afbrændingsforbuddet, kan findes på www.nobr.dk eller følg os på Facebook. På vores hjemmeside finder du også vores FAQ, hvor du måske finder svar på dit spørgsmål.

Nordjyllands Beredskab kan herudover kontaktes på tlf. 70 15 15 14 eller stil dit spørgsmål på forebyg@nobr.dk

Venlig hilsen

Diana Sørensen
direktør