Læs den offentlige høring på Forslag til Plan for Risikobaseret Dimensionering Nordjyllands Beredskab 2025

Offentlig høring 26. marts - 23. april 2021

Læs mere 

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder. Vi arbejder derfor effektivt for:
Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats.
Rettidig og rigtig indsats, når beredskabet rykker ud.
Veluddannede medarbejdere og ledere, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent.
Ordentlighed - Faglighed - Vi gør en forskel.

Ukrudtsbrænder - brug den sikkert
Bål og afbrænding
Førstehjælpsudstyr
Uddannelse