Nordjyllands Beredskab 2021

Nordjyllands Beredskab 2021 er titlen på planen for den risikobaserede dimensionering i Nordjyllands Beredskab.

Risikobaseret dimensionering handler om at tilrettelægge beredskabets forebyggende og afhjælpende arbejde ud fra de identificerede risici, der findes i de enkelte kommuner.
Det er den enkelte kommunes ansvar, at det lokale beredskab kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med brande, ulykker og katastrofer og at beredskabet er udformet efter de faktiske forhold i kommunen.

Nordjyllands Beredskab 2021 beskriver serviceniveau, risikoprofil, beredskabets organisation m.m. og blev endeligt godkendt i de 11 nordjyske kommuner i juni 2017.
Herefter skal den indgå som en del af de enkelte kommuners overordnede beredskabsplaner (se bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering fra 2005).

Den risikobaserede dimensionering revideres, når udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang hvert 4. år.