Forsamlingslokaler

Er du ejer eller lejer af et forsamlingslokale, som endnu ikke er anmeldt til brandmyndigheden skal du udfylde og indsende Oplysningsskema til forsamlingslokaler til os.

Vi skelner mellem lokaler til mellem 50 og 150 personer og lokaler til mere end 150 personer.

Mere end 150 personer

På steder hvor mange mennesker samles, skal der laves en særlig godkendelse fra beredskabet.
Forsamlingslokaler til mere end 150 pers. er omfattet af bestemmelserne i Driftsmæssige Forskrifter. 
Er du blevet pålagt at føre driftsjournal, så kan du vælge at anvende vores skemaer til brug ved den løbende kontrol.

Op til 150 personer

Ved arrangementer, der bliver holdt i forsamlingstelte eller selskabshuse, som er beregnet til højst 150 personer, skal du sørge for at reglerne i de Driftsmæssige Forskrifter er overholdt.