Vagtcentral

   

Lars K. Bjørndal
beredskabschef
Tlf. 7229 2101
lkb@nobr.dk

   

Jakob Schmidt
teamleder
Tlf. 7229 2081
sch@nobr.dk

Vagtcentral

   

Allan Frisk
teamleder analyse,
controlling og plan
Tlf. 7229 2112
alf@nobr.dk

Deltidsstationer - Analyse -
controlling og plan

   
Klavs V. Bojesen
beredskabsinspektør
Tlf. 7229 2115
klb@nobr.dk

 

   
Dorthe Krogh
faglig koordinator
Tlf. 7229 2124
dokg@nobr.dk