Direktør og Stab

   

Diana Sørensen
Beredskabs direktør
Tlf. 2449 2024
ds(at)nobr.dk

Bestyrelse - Vedtægter - Forretningsorden

   

Per Højriis Vedsted
Stabschef
Tlf. 3199 0515
per.vedsted(at)nobr.dk

Forsikringer - Bestyrelsesreferater - GDPR -
Selskab §60 drift - Aktindsigt - Eksamenprojekter -
Afgangsprojekter - Udbud

   

Lene Dahl Stær
Direktionssekretær
Tlf. 7229 2001
lds(at)nobr.dk

MED-udvalg - Faglige organisationer - Arbejdsmiljø -
Ledige stillinger - Praktik

   

Anders Lærkedal Johansen
Teamleder/Controller
Tlf. 7229 2018
alj(at)nobr.dk

Økonomi - Regnskab

   

Karina Thomsen
Kommunikation
Tlf. 7229 2132
kht(at)nobr.dk 

 

   

Ena Lindgaard
Løn og Personale
Tlf. 7229 2104
el(at)nobr.dk

   

Ellymira Kinnie Olesen
Fakturering
Tlf. 7229 2122
elol(at)nobr.dk

   

Anne Nielsen
Fakturering
Tlf. 7229 2034
anne.nielsen(at)nobr.dk 

   
Maja Rørbæk Mathiasen 
Udviklingskonsulent
Tlf. 7229 2030
mrm(at)nobr.dk
 

   

Nordjyllands Beredskabs Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Laura Koefoed Stadum
dpo(at)nobr.dk