Højhuse

De fire større byer Odense, Aarhus, Aalborg og København har udfærdiget en vejledning tænkt som inspiration til brug for udarbejdelse af en brandstrategi for høje bygninger.

Vejledningen om højhusbyggeri er tænkt som inspiration og giver anbefalinger til de bygningsmæssige og indsatsmæssige forhold, der bør tages højde for i udarbejdelsen af en brandstrategi for høje bygninger.

PDF ikon Vejledning om højhuse.pdf

Stigrør og trykforøgeranlæg

Læs retningslinjerne i vejledningen om Stigrør og trykforøgeranlæg:

PDF ikon Stigrør og trykforøgeranlæg.pdf