Høstbrand

Sommertid er høsttid og høsttid betyder risiko for høstbrande.

Høstbrande opstår, når det er tørt, varmt og blæsende og ofte på grund af udstyr, har kørt i lang tid eller ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt.

Derfor har Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i samarbejde med Foreningen for Kommunale Beredskabschefer, Landbrugets Rådgivningscenter og Forsikring & Pension samlet en række gode råd om at undgå høstbrande under mottoet læs dem, før du høster!

PDF ikon Høstbrande.pdf