Brandsikkerhed På Hoteller

Nordjyllands Beredskab sætter fokus på brandsikkerhed, på en række udvalgte Nordjyske hoteller. Fokusområdet lanceres i et tæt samarbejde med en række udvalgte hoteller hen over efteråret, med startskud på 2 års dagen for branden på Svinkløv Badehotel.

Nordjyllands Beredskab arbejder for, at forebygge brande og hændelser, som kræver beredskabets indsats. Dette gøres normalt igennem dialog, oplysning, tilsyn og sagsbehandling via kommunerne.

Baggrunden for denne indsats handler om, at sætte særlig fokus på brandforebyggende tiltag i dagligdagen, tilpasset de enkelte hoteller. Det vil vi gøre ved at tilbyde de udvalgte hoteller et forebyggende besøg i efteråret 2018, med fokus på hvilke tiltag det enkelte hotel kan gøre for at højne hotelsikkerheden udover det foreskrevne i lovgivningen.

Vi har listet nogle værktøjer op her, der kan drages nytte af allerede nu:

Brandinstruks

Flugtvejstegning

Brandsyn

Røgalarmer

Brandveje- og redningsarealer

Du kan også ringe til vores kursus afdeling, hvis du vil klædes på indenfor brandslukning, ABA og brandbevidsthed