Brandmyndighed

Nordjyllands Beredskab arbejder med brandsikkerhed og brandforebyggelse i virksomheder.

Vi rådgiver virksomheder, entreprenører m.fl. om byggeprojekter, oplag af brandfarlige væsker, opbevaring af fyrværkeri og meget andet. 

brandmyndighed
brandteknisk rådgivning
byggesagsbehandling
brandteknisk tilladelse
Højhusbyggeri
Automatiske brandalarmeringsanlæg
ABA
Etage- og flugtvejsplaner
Varslingsinstrukser
Brandveje
redningsarealer
Nøglebokse
Stigrør
trykforøgeranlæg
brandsyn
forsamlingslokaler